Opravy notebookov Výmena LCD Obliaty notebook Hlučný ventilátor Čierna obrazovka Oprava konektorov Polámané kryty alebo pánty Inštalácie Oprava iPhone Oprava iPhone 4 / 4s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 6 Oprava iPhone 6s Oprava iPhone 7
Profil spoločnosti

Smernice

I. Objednávky náhradných dielov

1. Pri požiadavkách o náhradný diel je dôležité predísť objednávkam nepravých, nekompatibilných a nepotrebných náhradných dielov ktoré pre opravu nie sú potrebné. Overiť cenu a dostupnosť náhradného dielu pri novej požiadavke je stanovený na 3 hod. od prijatia požiadavky emailom alebo pri osobnej návšteve. Predpokladaný dátum dodania je stanovený na 7 až 21 dní. Tento dátum bude upresnený až po overení dostupnosti pri rôznych dodávateľoch.

2. Každý model zariadenia môže mať viacero druhov súčiastok, ktoré niesú identifikovateľné iba podľa modelu zariadenia. Náhradný diel má svoj PART NUMBER ktoré môže slúžiť ako hlavný identifikátor. Ak by (podľa typu dodávateľa) nebolo dostupné, je potrebné aby sa technik uistil že objednávaný nahradný diel je totožný s potrebným dielom. Dodávateľ mu musí v tomto prípade popísať jeho špecifiká a v niektorých prípadoch zabezepečiť fotku náhradného dielu pre porovnanie. Dôležité je aj vyžiadať termín dodania.

3. Pri objednávke náhradného dielu je potrebná záloha 50% z celkovej ceny náhradného dielu + práce ktorá bude pri jeho výmene prevedená alebo prevziať zariadenie podľa preberacieho protokolu bez finančnej zálohy. V príade zálohy pri osobnej návšteve zákazník obdrží doklad o jej úhrade a predpokladaný dátum prijatia náhradného dielu ktorý bol uvedený dodávateľom po jeho overení.

4. Ak niesú tieto podmienky splnené je doležité náhradný diel NEOBJEDNÁVAŤ. Predíde sa tak časovým prestojom v prípade dodania chybného typu náhradného dielu. Následkom je porušenie dohody medzi nami a zákazníkom a poškodenie nášho mena.

5. Ak by dodávateľ nedodržal termín dodania je potrebné toto bezodkladne oznámiť zákazníkovi.

6. V prípade že by takýto prestoj zákazníkovi zapríčinilo komplikácie v užívaní zariadenia, teda narušenie práce, prístup k dátam alebo k inej oddôvodnenej situácie je technik povinný navrhnúť pomoc pri riešení situácie a to

a) zapožičaním náhradného zariadenia bez poplatkov

b) zabezpečiť prístup k dátam obsiahnuté v zariadení bez poplatkov

c) ak existuje, tak navrhnúť dočasný spôsob opravy zariadenia taktiež bez poplatkov (takáto oprava je dostupná po súhlase a podpísanom protokole o dočasnej opravy.)

7. Po prijatí náhradného dielu na sklad, je potrebné bezodkladne kontaktovať zákazníka o prijatí náhradného dielu. Následne dohodnúť termín a čas opravy či už formou prepravy kuriérom alebo na počkanie pri osobnej návšteve zákazníka na hlavnej servisnej prevádzke opravit.sk