Opravy notebookov Výmena LCD Obliaty notebook Hlučný ventilátor Čierna obrazovka Oprava konektorov Polámané kryty alebo pánty Inštalácie Oprava iPhone Oprava iPhone 4 / 4s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 6 Oprava iPhone 6s Oprava iPhone 7
Profil spoločnosti

Podmienky užívania

Súkromie

Opravit.sk zabezpečuje opravy a servis notebookov, mobilných telefónov a tabletov v rámci Slovenskej Republiky.

Tieto podmienky súkromia stanovujú ako zbierame a nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Pri zadávaní objednávky alebo otázky pre našich technikov, zanechávate osobné údaje , ako napríklad Vaše meno, adresu, telefónne číslo email a v niektorých prípadoch číslo účtu.

Tieto informácie môžeme využiť pre splnenie Vašich požiadaviek, podporu produktov a služieb ktoré od nás získavate alebo zasielanie informácií týkajúcich sa našej obchodnej činnosti.

Tieto informácie nebudú poskytované tretím stranám za iných okolností ako pri spolupráci v plnení Vašej požiadavky.

Pre lepšiu súčinnosť v našej obchodnej činnosti a interakciu s Vami budú archivované až do doby kedy nás písomne upozorníte pre zmenu týchto údajov alebo nepožiadate o ich kompletné zmazanie z našej databázy.

Podmienky súťaže "50€ pre našich zákazníkov"

Zúčastniť súťaže sa môžu iba užívatelia ktorý využijú naše služby v dobe od začiatku súťaže tj. 1.5.2015 až do jej ukončenia kde bol termín stanovený na 1.7.2015

Súťaž môže byť po tomto termíne predĺžena avšak s novými podmienkami.

Zúčastnený ma za cieľ získať 5 referencií. Za úspešné splenenie úlohy sa považuje ak v priebehu ľúbovolnej doby od vstupu (tj. zakúpenia jednej z našich služieb) odporúči naše služby vo svojom okruhu a priviedie tak ďalších 5 zákazníkov ktorý naše služby využijú

Učastník je registrovaný po ID číslom užívateľa spolu s ktorým mu bude emailom zaslaný referenčný odkaz. Ktokoľvek vykoná objednávku cez tento odkaz bude považovaný iba zatiaľ za potenciálnu referenciu.

Pod referenciou sa rozumie iba nový zákazník ktorý v našej databáze ešte nefiguruje a tiež až po úspešnom ukončení jeho novej objednávky pri ktorej uviedol ID užívatela ktorý ho priviedol. Referencia môže pri objednávke spomenúť referenčné ID aj ústne pri osobnej návšteve.

Pod úspešným ukončením sa rozumie, úspešná oprava akéhokoľvek typu zariadenia a jeho závady.

Zmena týchto podmienok musí byť ohlásená vopred všetkým zúčastneným iba ak došlo k zmenám do uplynutia termínu konca tejto súťaže. Po prípadnom predĺžení budú znovu vypísané na tejto stránke bez žiadnych ďalších obmedzení.