Opravy notebookov Výmena LCD Obliaty notebook Hlučný ventilátor Čierna obrazovka Oprava konektorov Polámané kryty alebo pánty Inštalácie Oprava iPhone Oprava iPhone 4 / 4s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 5 / 5s Oprava iPhone 6 Oprava iPhone 6s Oprava iPhone 7
Nové zberné miesto

Registrácia novej predajne

Krok 1

Vyplňte základné údaje o vašej spoločnosti a odošlite.

Krok 2

Na Váš email obdržíte dodatočné informácie kde zodpovieme na ďalšie Vaše otázky. Následne obdržíte Váš štartovací balík, ktorý Vám zašleme kuriérskou službou.

Krok 3

Spolupráca môže začať po podpise MANDÁTNEJ ZMLUVY pri doručení Vášho balíku.

K evidencii používame ADMIN kde môžete tlačiť PREBERACIE PROTOKOLY.

Fakturačné údaje

Adresa Prevádzky